05 nhóm công chức, viên chức không thực hiện chính sách tinh giản biên chế
A+ | A | A-
Ngày đăng: 17/11/2022
05 nhóm công chức, viên chức không thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 5670/BNV-TCBC ngày 11/11/2022 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế…, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các trường hợp sau đây:

- Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ mà vẫn bố trí vào làm công chức, viên chức hoặc cán bộ cấp xã;

- Công chức, viên chức có 2 năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn đề nghị giải quyết tinh giản biên chế;

- Công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ đề nghị giải quyết tinh giản biên chế nhưng vẫn được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định;

- Chưa đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để tinh giản biên chế ở tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường;

- Công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng không làm rõ được việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị,...

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần phải thực hiện tinh giản biên chế đúng đối tượng, áp dụng đúng chế độ, chính sách tinh giản biên chế và trình tự, thủ tục theo quy định./.

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Hồng Thủy

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 284,059 Hôm qua: 1,118 - Hôm nay: 1,167 Tuần trước: 7,344 - Tuần này: 2,285 Tháng trước: 44,293 - Tháng này: 16,458 Đang trực tuyến: 50