Sơn Trà: Triển khai việc hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-1
A+ | A | A-
Ngày đăng: 19/12/2022
Sơn Trà: Triển khai việc hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-1

Ngày 15/12/2022, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà ban hành Công văn số 3612/UBND-PGDĐT chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao và UBND các phường tổ chức thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cho các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập, tư thục và toàn thể người dân trên địa bàn quận.

- Tổ chức triển khai thực hiện và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, bố trí cán bộ và nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ thuận lợi, khoa học; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, lợi dụng chính sách trục lợi cá nhân, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm hoặc gây khó khăn cho các đối tượng.

- Rà soát, tổng hợp danh sách, hồ sơ đối tượng được thụ hưởng chính sách theo thẩm quyền; kiểm tra, chống trùng danh sách đối tượng đã được hỗ trợ, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp tham mưu, trình UBND quận phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ theo quy định; hướng dẫn thủ tục cấp phát, chi trả, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng ;

Công văn số 3612/UBND-PGDĐT ngày 15/12/2022 của Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà ./.

Hồng Thủy

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 284,154 Hôm qua: 1,118 - Hôm nay: 1,262 Tuần trước: 7,344 - Tuần này: 2,380 Tháng trước: 44,293 - Tháng này: 16,553 Đang trực tuyến: 39