Sơn Trà: Tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
A+ | A | A-
Ngày đăng: 29/12/2022
Sơn Trà: Tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
 
Nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (viết tắt VK, VLN, CCHT) và pháo; không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 27/12/2022, UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND yêu cầu Công an quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận, Đồn Biên phòng Sơn Trà và các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các phường triển khai thực hiện nghiêm túc 04 nhiệm vụ, công tác trọng tâm sau:
1. Tăng cường tổ chức thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và toàn thể Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo với các nội dung: Tuyên truyền các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; hậu quả, tác hại, những nguy hiểm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Biện pháp thực hiện: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, pano, áp phích; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, đưa các nội dung này vào sinh hoạt các tổ chức xã hội, quần chúng; tranh thủ người có uy tín, các chức sắc tôn giáo trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động; tập trung tuyên truyền vào những địa bàn trọng điểm còn tồn đọng nhiều vũ khí, vật liệu nổ do chiến tranh để lại và địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.
3. Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT và pháo. Thành lập các Đoàn liên ngành tổ chức đợt tổng kiểm tra công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT tại các cơ quan, đơn vị và các cơ sở kinh doanh có liên quan đến VK, VLN, CCHT, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi làm mất, cho, mượn, sử dụng VK, VLN, CCHT trái quy định của pháp luật.
4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình liên quan đến giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác này.
UBND quận giao Công an quận Sơn Trà chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này; đồng thời yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các phường căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận (qua Công an quận) để chỉ đạo kịp thời. Trong đó, báo cáo tháng cao điểm từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 14/01/2023; báo cáo tổng kết đợt cao điểm từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 01/02/2023.
Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.
Hồng Thủy

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 284,040 Hôm qua: 1,118 - Hôm nay: 1,148 Tuần trước: 7,344 - Tuần này: 2,266 Tháng trước: 44,293 - Tháng này: 16,439 Đang trực tuyến: 47