Phước Mỹ triển khai 06 nhóm nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023 tại địa phương
A+ | A | A-
Ngày đăng: 14/02/2023
Phước Mỹ triển khai 06 nhóm nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023 tại địa phương
Sáng ngày 14/2, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh phường Phước Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Năm 2022, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh phường Phước Mỹ hoạt động theo đúng quy chế, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; năng lực tham mưu đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và thực tế địa phương… Các hoạt động thường xuyên được đổi mới về hình thức, phù hợp với các đặc điểm tình hình thực tiễn địa phương đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin trong Nhân dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương…
Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và thống nhất về 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023. Trong đó, thống nhất về tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các kết luận, chỉ thị, nghị quyết … về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh… Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật giáo dục quốc phòng an ninh; nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt Nhân dân, hoạt động của các hội đoàn thể có lồng ghép nội dung về quốc phòng an ninh…
Tại Hội nghị, UBND phường đã trao Giấy khen cho 4 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022 tại địa phương./.

Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Bùi Hường

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 345,480 Hôm qua: 1,737 - Hôm nay: 368 Tuần trước: 10,079 - Tuần này: 7,750 Tháng trước: 44,323 - Tháng này: 47,038 Đang trực tuyến: 35