Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 về quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
A+ | A | A-
Ngày đăng: 20/02/2023
Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 về quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 345,443 Hôm qua: 1,737 - Hôm nay: 331 Tuần trước: 10,079 - Tuần này: 7,713 Tháng trước: 44,323 - Tháng này: 47,001 Đang trực tuyến: 29