Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử c
A+ | A | A-
Ngày đăng: 28/02/2023

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 345,399 Hôm qua: 1,737 - Hôm nay: 287 Tuần trước: 10,079 - Tuần này: 7,669 Tháng trước: 44,323 - Tháng này: 46,957 Đang trực tuyến: 40