Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
A+ | A | A-
Ngày đăng: 01/03/2023

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 345,297 Hôm qua: 1,737 - Hôm nay: 185 Tuần trước: 10,079 - Tuần này: 7,567 Tháng trước: 44,323 - Tháng này: 46,855 Đang trực tuyến: 46