An Hải Tây: Hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch hỗ trợ công dân kích hoạt định danh điện tử
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/10/2023
An Hải Tây: Hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch hỗ trợ công dân kích hoạt định danh điện tử

Phường An Hải Tây vừa được Chủ tịch UBND quận Sơn Trà khen thưởng đột xuất với thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID mức độ 1, 2.


Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Công thanh trao khen thưởng cho tập thể Nhân dân và cán bộ phường An Hải Tây

Theo đó, thực hiện các Kế hoạch của Bộ Công an, CATP và Công an quận Sơn Trà về việc thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức 1,2 cho Công dân; đồng thời nhằm đẩy mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, UBND phường An Hải Tây đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác này.

Cụ thể, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 833/KH-UBND ngày 29/6/2023 về việc triển khai vận động đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID mức độ 1,2 đối với công dân trên địa bàn phường An Hải Tây; Kế hoạch số 1128/KH-UBND ngày 23/8/2023 về kế hoạch phân công lực lượng ra quân đợt cao điểm về vận động đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID mức độ 1,2 trên địa bàn phường; Thông báo số 1218/TB-UBND ngày 12/9/2023 của UBND phường về Thông báo về việc phần công nhiệm vụ cụ thể đối với việc vận động cài định danh điện tử (VneID) mức độ 1,2 trên địa bàn phường; Công văn số 1255/UBND-VP ngày 19/9/2023 về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp vận động nhân dân cài đặt định danh điện tử (VneID) mức độ 1,2 trên địa bàn phường.

Bên cạnh đó, UBND phường đã tổ chức họp triển khai đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội liên quan để triển khai thực hiện; giao 04 cơ quan, Hội đoàn thể, gồm UBND Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn thanh niên phường phụ trách 04 Cụm dân cư, phối hợp với các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, các thành viên các hội đoàn thể tại các cụm dân cư để vận động đoàn viên, thanh niên; chú trọng lựa chọn các em học sinh, sinh viên thành lập tổ công tác từng khu dân cư đến vận động nhân dân đăng ký tài khoản định danh mức 1.

Công an phường làm nòng cốt trong việc phổ biến tuyên truyền cách thức cài đặt định danh mức 1 tại khu dân cư đối với các thành viên tổ công tác); chủ công phân công cán bộ chiến sĩ 24/24 các ngày trong tuần tại trụ sở Công an phường tiếp dân để cài đặt định danh mức 2 cho công dân.

Tập thể Công an phường An Hải Tây vinh dự được Chủ tịch UBND quận khen thưởng đột xuất

Đến nay, UBND phường An Hải Tây đã hoàn thành 110,9% chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn, cụ thể như sau: Tổng số hồ sơ chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử do Công an thành phố Đà Nẵng giao là 8406 công dân; tính đến ngày 23/10/2023 UBND phường An Hải Tây đã vận động kích hoạt thành công 9312 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 110,9% theo chỉ tiêu Công an thành phố giao.

Với kết quả và thành tích đạt được, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà ra Quyết định tặng Giấy khen cho tập thể Nhân dân và cán bộ phường An Hải Tây, tập thể Công an phường An Hải Tây và 01 cá nhân công an phường An Hải Tây vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác triển khai thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID mức độ 1, 2./.

Văn Thanh - Quốc Tài

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 661,087 Hôm qua: 1,164 - Hôm nay: 471 Tuần trước: 9,072 - Tuần này: 8,335 Tháng trước: 85,584 - Tháng này: 50,321 Đang trực tuyến: 21