CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2023
A+ | A | A-
Ngày đăng: 01/11/2023
CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2023

CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2023


Nội dung cuộc thi

Truy cập cuộc thi tại đây

1. Luật An toàn thực phẩm ngày 01/07/2011

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-an-toan-thuc-pham-2010-108074.aspx

2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-15-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx

3. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2018-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham-360333.aspx

4. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-43-2017-ND-CP-nhan-hang-hoa-346310.aspx

5. Nghị định số 111/2021/NĐ-CP

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-111-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-43-2017-ND-CP-497099.aspx

6. Cách nhận biết và sử dụng thực phẩm an toàn

7. Mười nguyên tắc và năm chìa khóa để có thực phẩm an toàn

6. Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 28/01/2022

7. Ứng dụng DaNang City Food.

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 661,205 Hôm qua: 1,164 - Hôm nay: 589 Tuần trước: 9,072 - Tuần này: 8,453 Tháng trước: 85,584 - Tháng này: 50,439 Đang trực tuyến: 35