Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
A+ | A | A-
Ngày đăng: 08/11/2023
Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 661,068 Hôm qua: 1,164 - Hôm nay: 452 Tuần trước: 9,072 - Tuần này: 8,316 Tháng trước: 85,584 - Tháng này: 50,302 Đang trực tuyến: 30