Danh bạ điện thoại các phường
A+ | A | A-
Ngày đăng: 11/05/2022
Đào Thị Hồng Lý Bí thư Đảng ủy 0905.190009
Trịnh Ngọc Linh Phó Bí thư Đảng ủy 0982.313176
Nguyễn Thông Chủ tịch UBND 0905.401999
Nguyễn Ngọc Sơn Phó Chủ tịch UBND 0914.113238
Trần Thị Nhâm Phó Chủ tịch UBND 0787.750369
Nguyễn Quang Huy Chủ tịch UBMTTQ 0905.920427
Ngô Xuân Hoàng Phường Đội phó 0905.091209
Nguyễn Thanh Hải Trưởng CAP 0903.575635
Phạm Đình Nam Bí thư Đảng ủy 0935.342942
Hồ Thanh Quyền Phó Bí thư Đảng ủy 0988.133357
Nguyễn Lâm Hà Chủ tịch UBND 0913.484996
Nguyễn Đình Vương Phó Chủ tịch UBND 0905.406892
Trần Đỗ Quốc Minh Phó Chủ tịch UBND 0982.400577
Dương Đình Minh Chủ tịch UBMTTQ 0905.000026
Nguyễn Tiến Dũng Trưởng CAP 0905.200199
Trần Văn Trúc Phường Đội trưởng 0914.112632
Ngô Xuân Hùng Bí thư Đảng ủy 0905.167814
Lê Thị Quang Huy Phó Bí thư Đảng ủy 0935.067555
Trần Văn Hùng Chủ tịch UBND 0913.466912
Phạm Nguyễn Thùy Dương Phó Chủ tịch UBND 0905.996007
Nguyễn Văn Hữu Phó Chủ tịch UBND 0983.440949
Lê Thị Hồng Hương Phó Trưởng CAP 0797.382277
Đoàn Công Hiếu Phường Đội trưởng 0935.236026
Nguyễn Huy Bình Bí thư Đảng ủy 0935.865647
Đặng Thị Phúc Phó bí thư Đảng ủy 3932871
Phan Tất Tỉnh Chủ tịch 0918.071178
Nguyễn Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch UBND 0905.542637
Đinh Phú Thịnh Phó Chủ tịch UBND
Nguyễn Thành Công Chủ tịch UBMTTQ 0983.358927
Hoàng Phan Nông Hòa Trưởng CAP 0935.989177
Trương Đông Minh Phường Đội trưởng 0905.560169
Nguyễn Văn Ngọc Bí thư Đảng ủy 0914.038771
Lê Thị Ngọc Liên Phó Bí thư Đảng ủy 0935.261700
Cao Đình Hải Chủ tịch UBND 0903.567969
Phan Thùy Dung Phó Chủ tịch UBND 0935.220605
Hồ Tấn Phước Phó Chủ tịch UBND 0935.261136
Đồng Phước Đức Trưởng CAP 3831139
Phạm Trọng Khương Phường Đội trưởng 0905.147812
Nguyễn Tấn Dũng Bí thư Đảng ủy 0987.662475
Mai Thanh Bình Phó Bí thư Đảng ủy 0905.404310
Nguyễn Bá An Chủ tịch UBND 0905.132123
Phạm Thế Hải Phó Chủ tịch UBND 0935.337585
Mai Vy Nin Phó Chủ tịch UBND 0935.119727
Lê Thị Hồng Phấn Chủ tịch UBMTTQ 0932.556032
Võ Văn Dũng Trưởng CAP 0905.090225
Nguyễn Văn Thuỷ Phường Đội trưởng 0905.040682
Dương Thanh Hà Bí thư Đảng ủy 0905.879126
Lê Thị Bích Thuận Phó bí thư Đảng ủy 0905.431415
Lê Tấn Thanh Chủ tịch UBND 0946.000114
Lê Thị Kim Thương Phó Chủ tịch UBND 0943.272510
Lê Từ Hòa Phó Chủ tịch UBND 0905.027908
Nguyễn Thị Kim Anh Chủ tịch UBMTTQ 0905.709609
Trần Văn Thành Trưởng CAP 0905.132243
Mai Thành Chót Phường đội trưởng 0905.449627

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 661,188 Hôm qua: 1,164 - Hôm nay: 572 Tuần trước: 9,072 - Tuần này: 8,436 Tháng trước: 85,584 - Tháng này: 50,422 Đang trực tuyến: 41