Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của quận Sơn Trà 11/06/2021

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của quận Sơn Trà 29/07/2020

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của quận Sơn Trà 24/06/2020

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020 của quận Sơn Trà 21/01/2020

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của quận Sơn Trà 11/10/2019

Công văn số 2137/STC-QLNS ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 28/06/2018

Báo cáo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 21/09/2017

Báo cáo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 21/09/2017

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT