Tìm kiếm
 
Đảng bộ và nhân dân quận Sơn Trà ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020!

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND quận tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 6 của tuần thứ nhất và ngày thứ sáu của tuần thứ ba hàng tháng.

- Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

Nếu lịch tiếp trùng vào ngày nghỉ hoặc có lịch họp đột xuất, UBND quận sẽ thông báo thay đổi lịch tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân của Quận.

2. Địa điểm: Phòng tiếp công dân UBND quận Sơn Trà, số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Đăng ký lịch gặp lãnh đạo Đăng ký lịch gặp lãnh đạo

Hướng dẫn đăng ký kiến nghị, khiếu nại, tố cáo
 

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT