Tìm kiếm
 
Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu xây dựng quận giàu mạnh!

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Thời gian: Vào ngày 25 hàng tháng.

2. Địa điểm: Phòng tiếp công dân UBND quận Sơn Trà, số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Đăng ký lịch gặp lãnh đạo Đăng ký lịch gặp lãnh đạo

I. Đăng ký thông tin

Bước 1: Vào trang thông tin điện tử UBND quận Sơn Trà

Bước 2: Nhấn vào banner “Đăng ký tiếp dân

Hình 1: Banner vào trang đăng ký tiếp dân

 

Bước 3: Chọn tab Đăng ký

Hình 2: Chọn tab để vào trang đăng ký

Bước 4: Chọn hình thức đăng ký, nhấn nút “Đăng ký

Bước 5: Nhập thông tin đăng ký

 

Hình 3: Form nhập thông tin cần đăng ký

Bước 6: Nhấn nút “Gửi kiến nghị/khiếu nại

II. Xem phản hồi đăng ký

Bước 1: Vào trang thông tin điện tử UBND quận Sơn Trà

Bước 2: Nhấn vào banner “Đăng ký tiếp dân

Bước 3: Chọn tab “Thông tin tiếp dân

 

Hình 4: Chọn tab để vào trang xem thông tin tiếp dân

Bước 4: Nhập thông tin để tìm hồ sơ đăng ký

Bước 5: Xem thông tin phản hồi

 

 

 

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT