Văn bản chính sách

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
120/QĐ-UBNDQuyết định16/01/2023 Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân quận Sơn Trà
Người ký: Hoàng Sơn Trà
Cơ quan ban hành: Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kê
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tải văn bản/ biểu mẫu:
4907/QĐ-UBNDQuyết định30/12/2022 Về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2023 trên địa bàn quận Sơn Trà
Người ký: Hoàng Công Thanh
Cơ quan ban hành: Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kê
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tải văn bản/ biểu mẫu:
4908/QĐ-UBNDQuyết định30/12/2022 Về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn thành phố năm 2023 trên địa bàn quận Sơn Trà
Người ký: Hoàng Công Thanh
Cơ quan ban hành: Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kê
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tải văn bản/ biểu mẫu:
4909/QĐ-UBNDQuyết định30/12/2022 Về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn trung ương năm 2023 trên địa bàn quận Sơn Trà
Người ký: Hoàng Công Thanh
Cơ quan ban hành: Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kê
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tải văn bản/ biểu mẫu:
4822/QĐ-UBNDQuyết định27/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo chuẩn thành phố năm 2022 trên địa bàn quận Sơn Trà
Người ký: Hoàng Công Thanh
Cơ quan ban hành: Đất đai
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tải văn bản/ biểu mẫu:
4823/QĐ-UBNDQuyết định27/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo chuẩn Trung ương năm 2022 trên địa bàn quận Sơn Trà
Người ký: Hoàng Công Thanh
Cơ quan ban hành: Đất đai
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tải văn bản/ biểu mẫu:
4824/QĐ-UBNDQuyết định27/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo chuẩn thành phố phát sinh năm 2022 trên địa bàn quận Sơn Trà
Người ký: Hoàng Công Thanh
Cơ quan ban hành: Đất đai
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tải văn bản/ biểu mẫu:
4641/QĐ-UBNDQuyết định20/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp Công trình: Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật quận Sơn Trà
Người ký: Hoàng Sơn Trà
Cơ quan ban hành: Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kê
Lĩnh vực: Xây dựng cơ bản
Tải văn bản/ biểu mẫu:
2663/QĐ-UBNDQuyết định11/10/2022 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số TTHC trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người ký: Lê Trung Chinh
Cơ quan ban hành: Quyết đinh giao đất
Lĩnh vực: Tài chính - Kinh tế
Tải văn bản/ biểu mẫu:
2571/qđ-ubndQuyết định30/09/2022 Công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện, UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người ký: Lê Trung Chinh
Cơ quan ban hành: Quyết đinh giao đất
Lĩnh vực: Thủ tục hành chính
Tải văn bản/ biểu mẫu:
 
 
 
Lượt truy cập: 284,123 Hôm qua: 1,118 - Hôm nay: 1,231 Tuần trước: 7,344 - Tuần này: 2,349 Tháng trước: 44,293 - Tháng này: 16,522 Đang trực tuyến: 42