Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Quyết định về việc công bố việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại quận Sơn Trà 24/12/2019

Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 24/12/2019

Tài liệu đào tạo chuyển đổi Hệ thống QLCL sang TCVN 9001:2015 30/08/2019

Mục tiêu chất lượng 2017 31/10/2017

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 31/10/2017

Bảng công bố lĩnh vực thực hiện ISO 9001:2008 31/10/2017

Mục tiêu chất lượng 2017 31/10/2017

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT