Tìm kiếm
 

Kỳ họp thứ XI (Chuyên đề) HĐND quận Sơn Trà khóa X: Bà Trần Thị Thanh Tâm và ông Hoàng Sơn Trà được bầu là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận nhiệm k... 21/08/2020

Phước Mỹ tổ chức tiếp xúc cử cử tri sau kỳ họp thứ X, HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 28/07/2020

An Hải Bắc: tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà 24/07/2020

An Hải Đông: tiếp xúc cử tri HĐND quận Sơn Trà 22/07/2020

HĐND phường Mân Thái: Kỳ họp thứ XI, khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/06/2020

Kỳ họp thứ 13 HĐND phường Phước Mỹ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2020 24/06/2020

Ban Pháp chế HĐND quận Sơn Trà giám sát triển khai Nghị định 34/2019/NĐ-CP 05/06/2020

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 28/04/2020

Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND quận 28/04/2020

Nghị quyết về ủy thác ngân sách quận sang phòng giao dịch NHCSXH để cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 28/04/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT