Tìm kiếm
 

Nghị quyết về việc ủy thác ngân sách quận sang phòng giao dịch quận Sơn Trà - CN Ngân hàng CSXH TPĐN để cho bộ đội xuất ngũ, hội viên Hội Nông dân và... 08/08/2019

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 08/08/2019

Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách khối quận năm 2019 08/08/2019

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 08/08/2019

Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2019 08/08/2019

Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 08/08/2019

Nghị quyết ban hành Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND quận 08/08/2019

Hội đồng nhân dân phường Thọ Quang: Tổ chức Kỳ họp thứ Chín, nhiệm kỳ 2016-2021 26/06/2019

Kỳ họp bất thường HĐND phường Phước Mỹ nhiệm kỳ 2016-2021 26/04/2019

Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà: Thành lập Đoàn giám sát Chương trình “Sữa học đường” năm 2019 20/03/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT