Tìm kiếm
 

Phường An Hải Đông: Tiếp xúc cử tri tại khu dân cư, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 14 HĐND phường 23/01/2021

HĐND phường An Hải Đông: Kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021 29/12/2020

Phước Mỹ tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 29/12/2020

Hội đồng nhân dân phường Thọ Quang tổ chức Kỳ họp thứ 12 khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 29/12/2020

Kỳ họp thứ 12 HĐND phường An Hải Bắc 28/12/2020

Kỳ họp thứ XI (Chuyên đề) HĐND quận Sơn Trà khóa X: Bà Trần Thị Thanh Tâm và ông Hoàng Sơn Trà được bầu là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận nhiệm k... 21/08/2020

Phước Mỹ tổ chức tiếp xúc cử cử tri sau kỳ họp thứ X, HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 28/07/2020

An Hải Bắc: tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà 24/07/2020

An Hải Đông: tiếp xúc cử tri HĐND quận Sơn Trà 22/07/2020

HĐND phường Mân Thái: Kỳ họp thứ XI, khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/06/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT