Tìm kiếm
 

Quyết định Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn quận Sơn Trà 22/11/2021

Nghị quyết bổ sung kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị Quốc phòng 04/06/2021

Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020 04/06/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 04/06/2021

An Hải Đông: Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05/04/2021

Hội đồng nhân dân phường An Hải Đông: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. 05/04/2021

Phước Mỹ tổng kết hoạt động HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 01/04/2021

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ PHIẾU BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 25/03/2021

Phường An Hải Đông: Tiếp xúc cử tri tại khu dân cư, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 14 HĐND phường 23/01/2021

HĐND phường An Hải Đông: Kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021 29/12/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT