Tìm kiếm
 

Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 06/04/2015 của UBND quận Sơn Trà về việc Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà 24/02/2016

Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 02/04/2015 của UBND quận Sơn Trà về việc Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà 24/02/2016

Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 22/07/2015 của UBND quận Sơn Trà về việc Tặng giấy khen người công dân kiểu mẫu cho thương binh thuộc quận Sơn Trà 24/02/2016

Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 22/07/2015 của UBND quận Sơn Trà về việc Tặng danh hiệu gia đình cách mạng gương mẫu cho gia đình liệt sỹ năm 2015 24/02/2016

Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 06/04/2015 của UBND quận Sơn Trà về việc Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà 24/02/2016

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT