Tìm kiếm
 

Trả lời khiếu nại của công dân Võ Văn Tám 03/07/2017

Trả lời khiếu nại của công dân Mai Đăng Hai 03/07/2017

Trả lời khiếu nại của công dân Huỳnh Thị Kim Thoa 03/07/2017

Trả lời khiếu nại của công dân Vũ Thị Kim Dự 03/07/2017

Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 03/07/2017

Thông tin về Quy trình tiếp công dân hiện hành 03/07/2017

Thông tin về Quy trình giải quyết tố cáo hiện hành 03/07/2017

Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 03/07/2017

Thanh tra quận Sơn Trà giao kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 03/07/2017

Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục vị trí công tác trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi 03/07/2017

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT