Tìm kiếm
 

Công văn tuyên truyền chủ trương cho phép các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở phát hành xuất bản phẩm hoạt động trở lại 15/09/2021

Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 481/TB-VP của Văn phòng UBND thành phố 15/09/2021

Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 483/TB-VP và Thông báo số 484/TB-VP của Văn phòng UBND thành phố 15/09/2021

Công văn triển khai văn bản của Bộ Y tế liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 15/09/2021

Công văn triển khai Công văn số 5887/UBND-SNG ngày 12/9/2021 của UBND thành phố 15/09/2021

Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 489/TB-VP của Văn phòng UBND thành phố 15/09/2021

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận Hoàng Sơn Trà tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Tuần 38 15/09/2021

Thông báo về việc phân công lịch trực phòng, chống dịch COVID-19 15/09/2021

Công văn tuyên truyền Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng 15/09/2021

Công văn V/v chủ trương mở lại hoạt động của các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở phát hành xuất bản phẩm 15/09/2021

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT