Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Giới thiệu về cơ quan Quận ủy
Người đăng tin: UBND Quận Sơn Trà Ngày đăng tin: 20/02/2017 Lượt xem: 5488

* Văn phòng Quận ủy:


Văn phòng Quận ủy là cơ quan tham mưu giúp việc cho Quận ủy, có chức năng tham mưu, tổng hợp, trực tiếp giúp Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; xây dựng đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của cấp ủy; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ Quận.

 

* Ban Tuyên giáo Quận uỷ:


Ban Tuyên giáo Quận uỷ là cơ quan tham mưu của Quận uỷ về công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo, biên soạn và bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương, đồng thời giúp Quận uỷ hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc Quận uỷ trong việc tổ chức thực hiện các lĩnh vực về công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo và bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương. Nghiên cứu, theo dõi tổng hợp tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, các hoạt động trong khối khoa giáo; nghiên cứu, đề xuất với Quận uỷ các chủ trương, biện pháp lớn trong lĩnh vực nói trên. Tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị; các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng và quản lý Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận, cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị Thành phố.


* Ban Tổ chức Quận ủy:


Ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà là cơ quan tham mưu cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công tác tổ chức đảng và đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị thuộc Đảng bộ quận.


Tham mưu, đề xuất với Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng Đảng, quy chế, cụ thể hóa chính sách, giải pháp xây dựng Đảng về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

* Ủy ban kiểm tra Quận ủy:


Ủy ban kiểm tra Quận ủy Sơn Trà là cơ quan tham mưu cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra được quy định trong chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các Hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ về công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng. Tham mưu cho Quận uỷ và Ban Thường vụ Quận uỷ thực hiện công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ của Quận uỷ. Thực hiện nhiệm vụ của Quận uỷ và Ban Thường vụ Quận uỷ giao. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận uỷ giúp Ban Thường vụ theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của Quận uỷ, kiến nghị với Quận uỷ và Ban Thường vụ Quận uỷ những vấn đề cần thiết nhằm thực hiện đúng quy chế.

* Ban Dân vận Quận ủy:


Ban Dân vận Quận ủy là cơ quan tham mưu cho Quận ủy về công tác vận động quần chúng của Đảng; Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ dân vận cấp ủy.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Trần Thắng Lợi Bí thư Quận ủy 0905552554
Phan Duy Hòa Phó Bí thư Thường trực 0989.155 606 Xem thêm thông tin
Nguyễn Văn Cửu Trưởng ban 0905.128.489
Nguyễn Thị Thu Hà Phó Trưởng ban 0985.555893
Lê Trung Kiên Trưởng ban 0935.149249
Hoàng Hữu Nam Phó Trưởng ban 0937.202267
Nguyễn Sửu Phó Trưởng ban 0905.231652
Phan Thị Nữ Chủ nhiệm 0905.737.978
Nguyễn Minh Quế Phó Chủ nhiệm 0914.113238
Lê Hoàng Dũng Phó Chủ nhiệm 0913486267
Bùi Nguyễn Tấn Phong Trưởng ban 0903.557766 phongbnt@danang.gov.vn
Trần Xuân Dương Phó Trưởng ban 0905.292.408 duongtx@danang.gov.vn
Văn Thanh Quảng Phó Trưởng ban 0905.146 567 Xem thêm thông tin
Nguyễn Tấn Dũng Chánh Văn phòng 0987.662475
Trần Hữu Trường Phó Chánh Văn phòng 0935.707574
Nguyễn Văn Mẫn Phó Chánh Văn phòng 0905.029939 mannv@danang.gov.vn

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT