Tìm kiếm
 

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải của Công ty TNHH TMDV môi trường Mỹ Nga 17/11/2020

Thông tin về nợ thuế của NNT đến ngày 30/09/2020 21/10/2020

Kế hoạch tuyên truyền Chương trình số 49-CTr/TU ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 ... 30/09/2020

Công văn số 6346/UBND-VHXH ngày 24/9/2020 của UBND thành phố v/v chuyển trạng thái hoạt động bình thường do kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bện... 25/09/2020

Kế hoạch số 5727/KH-UBND ngày 27/8/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩ... 22/09/2020

Công văn số 6095/UBND-SLĐTBXH ngày 11/09/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức tết Trung thu cho trẻ em năm 2020 22/09/2020

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910-30/9/2020) 19/09/2020

Công khai thông tin người nợ thuế có số nợ trên 90 ngày (số nợ tính đến ngày 31/8/2020) 18/09/2020

Sơn Trà: Yêu cầu di dời tàu thuyền tránh trú bão số 5 17/09/2020

Sơn Trà: Sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5 - Noul 17/09/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT