Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Dự thảo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 10/05/2022

Về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Sơn Trà 09/04/2022

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Nhà máy xay lúa mỳ tại 51 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố ... 27/09/2021

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Mân Thái 13/09/2021

Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL1/500 một phần phân khu X thuộc Khu dân cư An Trung 09/09/2021

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng TL1/500 Các khu đất có ký hiệu A2-1, A2-2, B2-1 và CX2 thuộc tuyến đường 1... 08/09/2021

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Trụ sở Công an phường An Hải Bắc 08/09/2021

Quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 phân khu D thuộc Khu dân cư An Hải Bắc 1 08/09/2021

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Nhà làm việc UBND phường Nại Hiên Đông 07/09/2021

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Nhà làm việc UBND phường An Hải Đông 07/09/2021

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT