Tìm kiếm
 

Tập hợp các Hướng dẫn của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng về xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn Thành phố. 08/10/2021

Công văn triển khai thi hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ 06/10/2021

Công văn triển khai thi hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ 05/10/2021

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện phá... 04/10/2021

Công văn triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp của UBND quận 23/07/2021

Công văn tuyên truyền Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 23/07/2021

Công văn bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành của UBND quận 23/07/2021

Thông tư số 06/2021/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 21/07/2021

Thông tư số 05/2021/TT-BXD về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng bộ xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 21/07/2021

Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của UBND quận Sơn Trà 12/07/2021

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT