Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số quận Sơn Trà 27/06/2022

V/v bãi bỏ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 22/02/2020 của UBND thành phố 27/06/2022

Thu hồi đất tây trường cao đẳng lương thực của ông Trần Tuấn Mẫu 27/06/2022

Tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 23/06/2022

Sơn Trà: Triển khai Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội 13/06/2022

An Hải Tây: Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư 09/06/2022

Câu hỏi thường gặp trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 09/06/2022

“Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là bảo vệ chính mình và an toàn xã hội” 08/06/2022

Sơn Trà: Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg 06/06/2022

An Hải Tây: Ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) 06/06/2022

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT