Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 14/06/2022

Công văn triển khai thực Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 0... 20/01/2022

Sơn Trà: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trước và sau tết Nguyên đán Nhân Dần 2022 19/01/2022

UBND quận Sơn Trà: Triển khai Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. 13/01/2022

Quận Sơn Trà ban hành Công văn công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã, quận... 13/01/2022

Sơn Trà: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành đã hết hiệu lực thi hành 10/01/2022

Sơn Trà: Triển khai thi hành Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ 10/01/2022

Sơn Trà: Hướng dẫn thực hiện các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 10/01/2022

Quyết định triển khai Quyết định số 3649/QĐUBND ngày 12/11/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 17/11/2021

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận Hoàng Sơn Trà tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Tuần 25 17/06/2021

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT