Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn chỉ đạo, hướng dẫn "V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW"

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 531-CV/QU Người ký
Ngày ban hành 26/12/2017 Ngày xuất bản 27/12/2017
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Quận Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Quận ủy
Nội dung

Ngày 26/12/2017, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà ban hành Công văn số 531-CV/QU chỉ đạo, hướng dẫn "V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW". Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt 07 nội dung cụ thể sau:

 

1. Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo phải dựa trên tinh thần những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW và nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cần chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo đảng viên, CBCCVC-LĐ xây dựng bản cam kết, kế hoạch thực hiện. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của tập thể, bản đăng ký của cá nhân, xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.

 

2. Trong tự phê bình và phê bình phải  đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 (khóa XI), NQTW4 (khóa XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ.

 

3. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, chú ý các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng, với nhân dân một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.

 

4. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, lòng tự hào dân tộc một cách hiệu quả, phù hợp.

 

5. Đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo; tùy điều kiện thực tế có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

6. Chủ động thông tin kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; sâu sát cơ sở, thực hiện tiếp dân, đối thoại với nhân dân, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội để có định hướng kịp thời; cần giải quyết dứt điểm những kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là xử lý những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên.

 

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII); chú trọng đánh giá đúng thực chất công tác chỉ đạo triển khai, kết quả thực hiện của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 

VPQU

Xem PDF Xem PDF
Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. V/v triển khai các văn bản công bộ bộ thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết
  2. V/v thực hiện Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, Kiến nghị cử tri
  3. V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo UBND thành phố giao
  4. Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
  5. Quyết định 38/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT