Tìm kiếm
 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 13/06/2018

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2018 07/06/2018

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2018 07/06/2018

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2018 07/06/2018

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2018 07/06/2018

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 04/01/2018

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 04/01/2018

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11/2017 21/12/2017

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10/2017 14/11/2017

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2017 30/10/2017

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT