Tìm kiếm
 

Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà tổng kết công tác năm 2016 10/01/2017

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thọ Quang tổ chức tổng kết công tác hội năm 2016 06/01/2017

Hội nghị tổng kết hoạt động Hội, phong trào phụ nữ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 06/01/2017

Hội Nông dân phường Thọ Quang tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2016 30/12/2016

Hội Nông dân phường Phước Mỹ tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 29/12/2016

Mặt trận phường Mân Thái tổng kết năm 2016 27/12/2016

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Nại Hiên Đông lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 26/12/2016

UBMTTQVN phường An Hải Đông tổng kết năm 2016 26/12/2016

Hội LHPN phường An Hải Đông tổng kết công tác Hội năm 2016 26/12/2016

Đại hội Hội Cựu chiến binh phường An Hải Bắc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017- 2022 26/12/2016

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT