Nhu cầu kết nối Nhu cầu kết nối

Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG Q.K.A
Mã số thuế Điện thoại
Fax Email
Website
Địa chỉ 74 Trần Khát Chân, , Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Tên người liên hệ HỒ NGUYỄN ĐÔNG QUAN Điện thoại người liên hệ
Ngành nghề Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Quay lại
Bản đồ số