Nhu cầu kết nối Nhu cầu kết nối

Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT MINH HÀO
Mã số thuế Điện thoại
Fax Email
Website
Địa chỉ 09 Vũng Thùng 5, , Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Tên người liên hệ TRẦN VĂN THIỆN Điện thoại người liên hệ
Ngành nghề Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Quay lại
Bản đồ số