Nhu cầu kết nối Nhu cầu kết nối

Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI HÀ GIANG
Mã số thuế Điện thoại
Fax Email
Website
Địa chỉ K2/6 Hà Bổng, , Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Tên người liên hệ NGUYỄN THỊ SÁU Điện thoại người liên hệ
Ngành nghề Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Quay lại
Bản đồ số