Tìm kiếm
 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết bị thang máy tại dãy nhà làm việc UBND quận Sơn Trà 28/11/2019

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp Xây dựng phòng làm việc UBND quận 28/11/2019

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Sơn Trà,... 28/11/2019

Quyết định thành lập Tổ Tư vấn đấu thầu đối với gói thầu: Thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2019-2022 28/11/2019

Quyết định lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Công trình: Nhà trú bão đa năng phường Nại Hiên Đông 28/11/2019

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Điện chiếu sáng các tổ 64, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 75 phường Thọ Quang 28/11/2019

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Điện chiếu sáng các tổ 81, 89, 96, 97, 99, 100, 101, 102 phường Thọ Quang 28/11/2019

Quyết định chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình vốn ngân sách quận năm 2019 28/11/2019

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Lu lèn đường đất trên địa bàn quận 28/11/2019

Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu tham gia dự thầu Gói thầu: Xây lắp Khối hiệu bộ trường tiểu học Ngô Mây Công trình: Khối hiệu bộ trư... 28/11/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT