Tìm kiếm
 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết bị phòng bộ môn hóa sinh, lý công nghệ 21/12/2020

Quyết định phê duyệt bổ sung kinh phí mua sắm máy xếp hàng tự động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận 13/12/2020

Quyết định phê duyệt và bổ sung kinh phí mua sắm tài sản cho Văn phòng HĐND và UBND quận 13/12/2020

Quyết định phê duyệt mua sắm, lắp đặt máy điều hòa không khí cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận 13/12/2020

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị Công trình: Nhà sinh hoạt cộng đồng Thạch Lam phường Phước Mỹ 13/12/2020

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt máy điều hòa không khí tại dãy nhà làm việc UBND quận Sơn Trà 13/12/2020

Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt máy điều hòa không khí tại dãy nhà làm việc UBND quận Sơn Trà 13/12/2020

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết bị thang máy tại dãy nhà làm việc UBND quận Sơn Trà 28/11/2019

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp Xây dựng phòng làm việc UBND quận 28/11/2019

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Sơn Trà,... 28/11/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT