Tìm kiếm
 

Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Lĩnh vực Hiện trạng
1 Bếp, Đèn phục vụ huấn luyện, diễn tập, dã ngoại công tác dân vận, sinh hoạt văn hóa tinh thần, tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai, phòng chống lụt bão Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
2 Các giải pháp về đổi mới công tác thi đua khen thưởng năm 2017 trên địa bàn quận Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
3 Cải tiến phương pháp kiểm soát các nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao Lĩnh vực A 15/11/2018 30/11/2019 Đã hoàn thành
4 Cải tiến phương pháp kiểm tra khối lượng thi công công trình xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả làm việc Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
5 Giải pháp cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch: Kết hợp ghi chú ly hôn, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và cấp bản sao trích lục kết hôn tại UBND quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
6 Giải pháp chấm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
7 Giải pháp kiện toàn công tác lãnh đạo các tổ chức dưới phường Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
8 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
9 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chợ Văn minh thương mại, chợ An toàn thực phẩm Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
10 Giải pháp nâng cao hiệu quả vận động các chủ phương tiện và ngư dân tham gia bám biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo tại phường Nại Hiên Đông Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
11 Giải pháp xây dựng tuyến đường Hà Bổng đạt chuẩn về văn hóa, văn minh đô thị Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
12 Giải pháp đổi mới công tác tập huấn hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
13 Giáo dục, cảm hóa, hướng nghiệp - dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt Lĩnh vực A 14/12/2016 25/11/2017 Đã hoàn thành
14 Hệ thống văn bản thực hiện các chính sách cho đối tượng hộ nghèo Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
15 Hướng dẫn quy trình lưu mẫu thức ăn Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
16 Khai thác chức năng "Báo cáo thống kê" của Phần mềm quản lý văn bản điều hành để kiểm soát kết quả xử lý văn bản đến tại UBND quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
17 Kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng thư viện thân thiện trong các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
18 Mô hình vũ khí tự tạo phóng nổ ứng dụng, phục vụ huấn luyện diễn tập cho lực lượng dân quân tự vệ Lĩnh vực A 01/01/2017 30/01/2017 Đã hoàn thành
19 Một giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
20 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT