Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Lĩnh vực Hiện trạng
1 Bếp, Đèn phục vụ huấn luyện, diễn tập, dã ngoại công tác dân vận, sinh hoạt văn hóa tinh thần, tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai, phòng chống lụt bão Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
2 Các giải pháp về đổi mới công tác thi đua khen thưởng năm 2017 trên địa bàn quận Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
3 Cải tiến phương pháp kiểm soát các nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao Lĩnh vực A 15/11/2018 30/11/2019 Đã hoàn thành
4 Cải tiến phương pháp kiểm tra khối lượng thi công công trình xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả làm việc Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
5 Cải tiến phương pháp tuyên truyền và xử lý thông tin phản ảnh của người dân thông qua ứng dụng facebook Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
6 Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng mô hình "Cùng bạn lan tỏa tri thức" Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
7 Giải pháp cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch: Kết hợp ghi chú ly hôn, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và cấp bản sao trích lục kết hôn tại UBND quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
8 Giải pháp chấm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
9 Giải pháp kiện toàn công tác lãnh đạo các tổ chức dưới phường Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
10 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
11 Giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền an toàn thực phẩm thức ăn đường phố trên dịa bàn phường Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
12 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chợ Văn minh thương mại, chợ An toàn thực phẩm Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
13 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
14 Giải pháp nâng cao hiệu quả vận động các chủ phương tiện và ngư dân tham gia bám biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo tại phường Nại Hiên Đông Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
15 Giải pháp quản lý hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2020 trên địa bàn phường Phước Mỹ Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
16 Giải pháp thành lập Tổ hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà các gia đình chính sách khó khăn tại địa phươn Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
17 Giải pháp thực hiện mô hình "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh" Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
18 Giải pháp xây dựng tuyến đường Hà Bổng đạt chuẩn về văn hóa, văn minh đô thị Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
19 Giải pháp đẩy mạnh và nâng cao công tác truyền thông về thông tin du lịch của quận Sơn Trà đến với người dân địa phương và du khách Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
20 Giải pháp đổi mới công tác tập huấn hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT