Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Lĩnh vực Hiện trạng
21 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác đánh giá Cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
22 Xây dựng mẫu ‘Sổ theo dõi nguyên liệu/phụ gia thực phẩm và phân phối sản phẩm’ hỗ trợ các cơ sở sản xuất thực phẩm trong việc ghi chép và truy xuất nguồn gốc Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
23 Kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng thư viện thân thiện trong các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
24 Sinh kế nhóm - Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
25 Một giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
26 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác Thi đua khen thưởng năm 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
27 Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật giao thông Chương trình phát thanh trực tiếp "FM giao thông 96,3- An toàn hạnh phúc cho mọi nhà" trên sóng Danang Radio Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
28 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
29 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá, xếp loại 03 nhiệm vụ trọng tâm của UBND quận giao cho các phòng, ban, đơn vị hiệp quản đóng trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
30 Quy trình đánh giá kết quả làm việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
31 Cải tiến phương pháp kiểm soát các nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao Lĩnh vực A 15/11/2018 30/11/2019 Đã hoàn thành
32 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chợ Văn minh thương mại, chợ An toàn thực phẩm Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
33 Bếp, Đèn phục vụ huấn luyện, diễn tập, dã ngoại công tác dân vận, sinh hoạt văn hóa tinh thần, tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai, phòng chống lụt bão Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
34 Xây dựng và phát động mô hình "Phật giáo quận Sơn Trà chung tay bảo vệ môi trường" Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
35 Mô hình " Giải quyết hồ sơ hành chính tại nhà " trong thời gia thực hiện giãn cách xã hội Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
36 Một số giải pháp tham mưu có hiệu quả trong việc hoàn thành 100% kế hoạch của UBND thành phố giao về việc sữa chữa, xây mới nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2020 Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
37 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
38 Giải pháp thực hiện mô hình "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh" Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
39 Quản lý vùng cách ly y tế cộng đồng phường An Hải Đông Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
40 Xác nhận hưởng trợ cấp xã hội người cao tuổi tận nhà trên địa bàn phường Thọ Quang Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT