Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Lĩnh vực Hiện trạng
41 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận Chính trị trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
42 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội phụ nữ khu dân cư trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
43 Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng mô hình "Cùng bạn lan tỏa tri thức" Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
44 Mô hình Ban công tác mặt trận tham gia quản lý, giám sát địa bàn dân cư trong phòng, chống tội phạm và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
45 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiến chính trị, xã hội quan trọng trên địa bàn, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2020 Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
46 Giải pháp đẩy mạnh và nâng cao công tác truyền thông về thông tin du lịch của quận Sơn Trà đến với người dân địa phương và du khách Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
47 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
48 Một số giải pháp nhằm đảm bảo đẩy đủ các điều kiện thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
49 Một số giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND phường do HDND phường chuyển đến Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
50 Giải pháp thành lập Tổ hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà các gia đình chính sách khó khăn tại địa phươn Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
51 Cải tiến phương pháp tuyên truyền và xử lý thông tin phản ảnh của người dân thông qua ứng dụng facebook Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
52 Xây dựng mô hình "cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân" Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
53 Giải pháp quản lý hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2020 trên địa bàn phường Phước Mỹ Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
54 Thành lập CLB "Tuổi trẻ với Pháp luật" phường An Hải Đông Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
55 Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 của thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
56 Giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền an toàn thực phẩm thức ăn đường phố trên dịa bàn phường Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT