Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Lĩnh vực Hiện trạng
1 Xây dựng và phát động mô hình "Phật giáo quận Sơn Trà chung tay bảo vệ môi trường" Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
2 Xây dựng phương pháp kiểm soát số thu và quản lý số nợ tiểu thương tại các chợ hạng 2 quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
3 Xây dựng mô hình "cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân" Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
4 Xây dựng mẫu ‘Sổ theo dõi nguyên liệu/phụ gia thực phẩm và phân phối sản phẩm’ hỗ trợ các cơ sở sản xuất thực phẩm trong việc ghi chép và truy xuất nguồn gốc Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
5 Xác nhận hưởng trợ cấp xã hội người cao tuổi tận nhà trên địa bàn phường Thọ Quang Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
6 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận đăng ký tiếp dân trực tuyến của UBND quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
7 Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 của thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
8 Thành lập CLB "Tuổi trẻ với Pháp luật" phường An Hải Đông Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
9 Sinh kế nhóm - Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
10 Quy trình đánh giá kết quả làm việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
11 Quản lý vùng cách ly y tế cộng đồng phường An Hải Đông Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
12 Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật giao thông Chương trình phát thanh trực tiếp "FM giao thông 96,3- An toàn hạnh phúc cho mọi nhà" trên sóng Danang Radio Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
13 Nâng cao giải pháp quản lý hồ sơ những người hoạt động không chuyên trách Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
14 Nâng cao công tác tham mưu của phòng Tài chính - Kế hoạch quận Sơn Trà về việc ban hành Quyết định xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với xe mô tô hai bánh không xác định chủ sở hữu của UBND quận Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
15 Một số giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình thành phố 4 an, phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC và ba nhiệm vụ trọng tâm 2017 của quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
16 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiến chính trị, xã hội quan trọng trên địa bàn, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2020 Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
17 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác đánh giá Cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
18 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác Thi đua khen thưởng năm 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
19 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá, xếp loại 03 nhiệm vụ trọng tâm của UBND quận giao cho các phòng, ban, đơn vị hiệp quản đóng trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
20 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT