Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Lĩnh vực Hiện trạng
1 Hướng dẫn quy trình lưu mẫu thức ăn Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
2 Giải pháp xây dựng tuyến đường Hà Bổng đạt chuẩn về văn hóa, văn minh đô thị Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
3 Cải tiến phương pháp kiểm tra khối lượng thi công công trình xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả làm việc Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
4 Giải pháp đổi mới công tác tập huấn hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
5 Hệ thống văn bản thực hiện các chính sách cho đối tượng hộ nghèo Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
6 Giải pháp nâng cao hiệu quả vận động các chủ phương tiện và ngư dân tham gia bám biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo tại phường Nại Hiên Đông Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
7 Mô hình vũ khí tự tạo phóng nổ ứng dụng, phục vụ huấn luyện diễn tập cho lực lượng dân quân tự vệ Lĩnh vực A 01/01/2017 30/01/2017 Đã hoàn thành
8 Giáo dục, cảm hóa, hướng nghiệp - dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt Lĩnh vực A 14/12/2016 25/11/2017 Đã hoàn thành
9 Giải pháp cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch: Kết hợp ghi chú ly hôn, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và cấp bản sao trích lục kết hôn tại UBND quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
10 Các giải pháp về đổi mới công tác thi đua khen thưởng năm 2017 trên địa bàn quận Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
11 Giải pháp chấm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
12 Một số giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình thành phố 4 an, phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC và ba nhiệm vụ trọng tâm 2017 của quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
13 Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến cấp cơ sở quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
14 Giải pháp kiện toàn công tác lãnh đạo các tổ chức dưới phường Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
15 Xây dựng phương pháp kiểm soát số thu và quản lý số nợ tiểu thương tại các chợ hạng 2 quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
16 Nâng cao giải pháp quản lý hồ sơ những người hoạt động không chuyên trách Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
17 Khai thác chức năng "Báo cáo thống kê" của Phần mềm quản lý văn bản điều hành để kiểm soát kết quả xử lý văn bản đến tại UBND quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
18 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận đăng ký tiếp dân trực tuyến của UBND quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
19 Nâng cao công tác tham mưu của phòng Tài chính - Kế hoạch quận Sơn Trà về việc ban hành Quyết định xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với xe mô tô hai bánh không xác định chủ sở hữu của UBND quận Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
20 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
21 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác đánh giá Cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
22 Xây dựng mẫu ‘Sổ theo dõi nguyên liệu/phụ gia thực phẩm và phân phối sản phẩm’ hỗ trợ các cơ sở sản xuất thực phẩm trong việc ghi chép và truy xuất nguồn gốc Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
23 Kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng thư viện thân thiện trong các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
24 Sinh kế nhóm - Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
25 Một giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
26 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác Thi đua khen thưởng năm 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
27 Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật giao thông Chương trình phát thanh trực tiếp "FM giao thông 96,3- An toàn hạnh phúc cho mọi nhà" trên sóng Danang Radio Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
28 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
29 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá, xếp loại 03 nhiệm vụ trọng tâm của UBND quận giao cho các phòng, ban, đơn vị hiệp quản đóng trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
30 Quy trình đánh giá kết quả làm việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
31 Cải tiến phương pháp kiểm soát các nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao Lĩnh vực A 15/11/2018 30/11/2019 Đã hoàn thành
32 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chợ Văn minh thương mại, chợ An toàn thực phẩm Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
33 Bếp, Đèn phục vụ huấn luyện, diễn tập, dã ngoại công tác dân vận, sinh hoạt văn hóa tinh thần, tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai, phòng chống lụt bão Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
34 Xây dựng và phát động mô hình "Phật giáo quận Sơn Trà chung tay bảo vệ môi trường" Lĩnh vực A 01/01/2019 30/11/2019 Đã hoàn thành
35 Mô hình " Giải quyết hồ sơ hành chính tại nhà " trong thời gia thực hiện giãn cách xã hội Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
36 Một số giải pháp tham mưu có hiệu quả trong việc hoàn thành 100% kế hoạch của UBND thành phố giao về việc sữa chữa, xây mới nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2020 Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
37 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
38 Giải pháp thực hiện mô hình "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh" Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
39 Quản lý vùng cách ly y tế cộng đồng phường An Hải Đông Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
40 Xác nhận hưởng trợ cấp xã hội người cao tuổi tận nhà trên địa bàn phường Thọ Quang Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
41 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận Chính trị trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
42 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội phụ nữ khu dân cư trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
43 Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng mô hình "Cùng bạn lan tỏa tri thức" Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
44 Mô hình Ban công tác mặt trận tham gia quản lý, giám sát địa bàn dân cư trong phòng, chống tội phạm và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
45 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiến chính trị, xã hội quan trọng trên địa bàn, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2020 Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
46 Giải pháp đẩy mạnh và nâng cao công tác truyền thông về thông tin du lịch của quận Sơn Trà đến với người dân địa phương và du khách Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
47 Một số giải pháp triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
48 Một số giải pháp nhằm đảm bảo đẩy đủ các điều kiện thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
49 Một số giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND phường do HDND phường chuyển đến Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
50 Giải pháp thành lập Tổ hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà các gia đình chính sách khó khăn tại địa phươn Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
51 Cải tiến phương pháp tuyên truyền và xử lý thông tin phản ảnh của người dân thông qua ứng dụng facebook Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
52 Xây dựng mô hình "cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân" Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
53 Giải pháp quản lý hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2020 trên địa bàn phường Phước Mỹ Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
54 Thành lập CLB "Tuổi trẻ với Pháp luật" phường An Hải Đông Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
55 Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 của thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
56 Giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền an toàn thực phẩm thức ăn đường phố trên dịa bàn phường Lĩnh vực A 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT