Tìm kiếm
 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2019 10/12/2019

Báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 10/12/2019

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11.2019 29/10/2019

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 11/10/2019

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV.2019 11/10/2019

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 08/08/2019

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 31/07/2019

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2019 14/06/2019

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019 08/05/2019

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ công tác quý II năm 2019 11/04/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT