Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Tổng kết công tác tuyên tuyền miệng, hoạt động Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, Cộng tác viên dư luận xã hội quận, nhiệm kỳ 2015-2020 27/10/2020

Tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm cho tiểu thương các chợ năm 2020 23/10/2020

Đảng ủy phường Mân Thái: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của các cấp 23/10/2020

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh quận Sơn Trà: Tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 22/10/2020

Đảng ủy phường An Hải Đông: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận và Văn phòng cấp ủy 16/10/2020

Thường trực Quận ủy làm việc với Đảng ủy phường Nại Hiên Đông 15/10/2020

“Sự thay đổi về tư duy đã dẫn đến sự chuyển biến rõ nét của cả hệ thống tổ chức; tạo nên sự thay đổi rất tích cực cho Nại Hiên Đông”

Quận ủy Sơn Trà: Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc Hội 14/10/2020

Quận ủy Sơn Trà: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệ... 13/10/2020

Thường trực Quận ủy làm việc với Đảng ủy phường An Hải Đông: 08/10/2020

“Phải thay đổi cách nhìn, cách tiếp cận công việc và cách xử lý công việc, làm sao cho nhanh hơn, chủ động hơn và sáng tạo hơn”.

Hội nghị Quận ủy Sơn Trà lần thứ II (mở rộng): “Trước tiên, cần phải xem quận mình, cơ quan, đơn vị, địa phương mình như là nhà của mình, yêu thương ... 02/10/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT