Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Về việc báo cáo tình hình tiếp nhận và trả kết quả tháng 04/2022 05/05/2022

QĐ về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hoá đơn điện tử và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo triển khai hoá đơn điện tử quận Sơn Trà 21/04/2022

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư 06/04/2022

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 06/04/2022

Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền Chuyển đổi số quận Sơn Trà năm 2022 05/04/2022

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả tháng 03/2022 và quý I UBND quận Sơn Trà 05/04/2022

Công an Đà Nẵng: Khuyến nghị người dân bảo vệ tài khoản cá nhân 04/04/2022

Về việc thay đổi Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số quận Sơn Trà 29/03/2022

Chung kết Cuộc thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên - Lần thứ 3, năm 2022 23/03/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022 10/03/2022

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT