Tìm kiếm
 

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả tháng 11/2021 UBND quận Sơn Trà 02/12/2021

Đà Nẵng 'chào hàng' các doanh nghiệp ICT Hàn Quốc 01/12/2021

Singapore Corp đầu tư 100 triệu USD xây dựng trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng 26/11/2021

Phát triển hạ tầng số trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 19/11/2021

Thống nhất triển khai ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 15/11/2021

Phát triển đô thị thông minh phải gắn liền với chuyển đổi số 04/11/2021

Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tháng 10/2021 UBND quận Sơn Trà 03/11/2021

Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng phiên bản 2.0 28/10/2021

Ký kết bản ghi nhớ về xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021 - 2025 27/10/2021

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn chuyển đổi số với chủ đề “Chiến lược chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; chuyể... 25/10/2021

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT