Tìm kiếm
 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Sơn Trà THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận (23/01/1997 - 23/01/2022)!

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND quận tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 6 của tuần thứ nhất và ngày thứ sáu của tuần thứ ba hàng tháng.

- Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

Nếu lịch tiếp trùng vào ngày nghỉ hoặc có lịch họp đột xuất, UBND quận sẽ thông báo thay đổi lịch tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân của Quận.

2. Địa điểm: Phòng tiếp công dân UBND quận Sơn Trà, số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Đăng ký lịch gặp lãnh đạo Đăng ký lịch gặp lãnh đạo

 

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT