Tìm kiếm
 

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 20/07/2020

Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND quận 20/07/2020

Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2020 20/07/2020

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 20/07/2020

Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 20/07/2020

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn quận Sơn Trà 10/12/2019

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn quận Sơn Trà 10/12/2019

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 10/12/2019

Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 10/12/2019

Báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 10/12/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT