Tìm kiếm
 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn quận Sơn Trà 10/12/2019

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn quận Sơn Trà 10/12/2019

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 10/12/2019

Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 10/12/2019

Báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 10/12/2019

Báo cáo tình hình thực hiện và rà soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và kế hoạch cân đối vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 10/12/2019

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 10/12/2019

Kỳ họp thứ Tám, HĐND quận Sơn Trà khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021): Phát huy vai trò giám sát của HĐND, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 20... 09/07/2019

Triển khai Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020 tại Sơn Trà: Hiệu quả bước đầu và những vướng mắc 03/04/2019

Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà: Thành lập Đoàn giám sát Chương trình “Sữa học đường” năm 2019 20/03/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT