Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Quyết định Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn quận Sơn Trà 22/11/2021

Nghị quyết bổ sung kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị Quốc phòng 04/06/2021

Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020 04/06/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 04/06/2021

An Hải Đông: Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05/04/2021

Hội đồng nhân dân phường An Hải Đông: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. 05/04/2021

Phước Mỹ tổng kết hoạt động HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 01/04/2021

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ PHIẾU BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 25/03/2021

Phường An Hải Đông: Tiếp xúc cử tri tại khu dân cư, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 14 HĐND phường 23/01/2021

HĐND phường An Hải Đông: Kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021 29/12/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT