Tìm kiếm
 

Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND quận khen thưởng công tác hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách người có công trên địa bà... 24/08/2020

Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND quận khen thưởng hội thi CBCS công an phường giỏi về phát dộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh ... 24/08/2020

Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND quận khen thưởng vụ trộm cắp tài sản tại phường Phước Mỹ 24/08/2020

Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND quận khen thưởng vụ thu giữ tài liệu Pháp Luân công tại phường An Hải Tây ngày 10/8/2020 24/08/2020

Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND quận khen thưởng vụ trộm cắp tài sản tại phường Nại Hiên Đông 24/08/2020

Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND quận khen thưởng công tác phòng không nhân dân 24/08/2020

Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND quận khen thưởng đột xuất chuyên án bóng cười và xử lý tiếng ồn 24/08/2020

Quyết định khen thưởng công tác tuyển quân năm 2020 08/07/2020

Quyết định khen thưởng công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019 08/07/2020

Quyết định khen thưởng công tác Hội nông dân giai đoạn 2015-2020 08/07/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT