Tìm kiếm
 

Về việc hướng dẫn bình xét thi đua nhân kỷ niệm 20 năm thành lập quận 01/11/2016

Về việc hướng dẫn bình xét thi đua nhân kỷ niệm 20 năm thành lập quận 01/11/2016

11 cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 26/10/2016

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 25/08/2016

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ thi đ... 24/02/2016

Kế hoạch tập huấn Luật thi đua khen thưởng năm 2013 và các văn bản luật thi đua khen thưởng 24/02/2016

Về việc đăng ký các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2016 24/02/2016

Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND quận Sơn Trà về việc Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà 24/02/2016

Kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2015) 24/02/2016

Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 15/05/2015 của UBND quận Sơn Trà về việc Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà 24/02/2016

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT