Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Sơn Trà đảm bảo an toàn tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em 25/04/2022

Quyết định hạ cấp độ dịch đối với các khu vực thuộc phường Mân Thái, Nại Hiên Đông và Thọ Quang 27/01/2022

Quyết định công bố cấp độ dịch đối với các khu vực thuộc phường An Hải Bắc, An Hải Đông, An Hải Tây và Phước Mỹ 17/01/2022

Quyết định công bố cấp độ dịch đối với các phường trên địa bàn quận Sơn Trà 29/12/2021

Đà Nẵng: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trong dịp lễ, hội cuối năm 2021, đầu năm 2022 và kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi-rút... 25/12/2021

Quyết định nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3 (màu cam) đối với khu vực quận Sơn Trà 20/12/2021

Quyết định về việc nâng cấp độ dịch đối với một phần phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà 17/12/2021

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Huỳnh Văn Hùng tại buổi họp về công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/12/2021 14/12/2021

Triển khai Công văn 8295/UBND-SYT về điều kiện chuyển cấp độ dịch là cấp 4 để triển khai các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 14/12/2021

Quyết định về việc nâng cấp độ dịch đối với phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà 14/12/2021

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT