Tìm kiếm
 

Tài liệu Hội nghị Quận ủy lần thứ 21 (mở rộng) 23/06/2020

Phụ lục báo cáo năm 2019 03/12/2019

Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy 03/12/2019

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá V về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 03/12/2019

Báo cáo tổng kết tình hình công tác năm 2019 03/12/2019

Chương trình Hội nghị Quận ủy lần thứ 19 (mở rộng) 03/12/2019

Giấy mời dự Hội nghị Quận ủy lần thứ 19 (mở rộng) 03/12/2019

Phụ lục báo cáo 9 tháng đầu năm 2019 01/10/2019

Báo cáo tình hình công tác quý III, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 01/10/2019

Chương trình Hội nghị lần 18 (mở rộng) 01/10/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT