Tìm kiếm
 

Phụ lục báo cáo 9 tháng đầu năm 2019 01/10/2019

Báo cáo tình hình công tác quý III, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 01/10/2019

Chương trình Hội nghị lần 18 (mở rộng) 01/10/2019

Giấy mời dự Hội nghị Quận ủy lần thứ 18 (mở rộng) 01/10/2019

Giấy mời dự Hội nghị Quận ủy lần thứ 17 (mở rộng) 28/06/2019

Báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 27/06/2019

Chương trình Hội nghị lần 17 (mở rộng) 27/06/2019

Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ 16 (mở rộng)​ 05/04/2019

Quận ủy Sơn Trà: Chấn chỉnh hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai trên địa bàn quận 19/03/2019

Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà: Hướng dẫn viết thu hoạch cá nhân học tập, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) 19/03/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT