Tìm kiếm
 

Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Trần Hữu Thanh Đồn trưởng 3831120
Văn Đức Trường Chính trị viên 3831120
Nguyễn Công Khẩn Đồn phó - trinh sát 3500299
Phan Minh Mẫn Trưởng Công an quận 3844599
Trần Tiến Dũng Phó trưởng Công an quận 3844599
Trần Xuân Nam Phó trưởng Công an quận 3934483
Đặng Công Tới Phó Trưởng Công an 3984510
Phạm Văn Tùng Phó Trưởng Công an
Trần Văn Trung Chỉ huy trưởng 393175
Phan Thành Trung Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng
Phạm Văn Tám Chính trị viên 3931479
Nguyễn Công Nhân Chính trị viên phó 0979787805
Lê Vĩnh Cường Phó CHT-Động viên tuyển quân
Phùng Anh Dũng Chánh án 3946023
Tô Thị Thy Tuyết Phó Chánh án 3946023
Dương Thị Kim Nhung Phó Chánh án
Nguyễn Đức Thông Viện trưởng 3944388
Thái Hồng Sơn Phó Viện trưởng 3944037
Lưu Thu Hà Phó Viện trưởng 3944037
Trần Thắng Hạt trưởng 3831108
Nguyễn Phú Nam Phó Hạt trưởng 3831108
Nguyễn Thị Thanh Tùng Giám đốc 0982588592
Nguyễn Duy Thảo Phó Giám đốc 0935999378
Lê Văn Trịnh Chi Cục trưởng 3844505
Lê Viết Thành Phó Chi Cục trưởng 3944593
Nguyễn Tân Giám đốc 3944456
Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Giám đốc 3944456
Nguyễn Văn Hóa Giám đốc 3944827
Nguyễn Thị Minh Thuận Phó Giám đốc 3944456
Lê Bá Tiến Chi Cục trưởng 3944322
Dương Đình Hạng Chi Cục phó 3944322
Lê Thị Kim Liên Chi Cục phó 3944321
Huỳnh Văn Chèo Giám đốc 2231913
Bùi Đỗ Quốc Huy Phó Giám đốc 2231913
Nguyễn Văn Bân Chủ tịch 3913428 - 0905.204231
Phan Huy Thông Chủ tịch 3936656 - 0935.463479
Phạm Vũ Khánh Quyên Phó Chủ tịch 3913428 - 0905.204231
Nguyễn Tấn Cường Chủ tịch 3831083
Nguyễn Thị Sửu Chủ tịch 3931448 - 3844191
Phạm Văn Bảy Chủ tịch 3946108 - 3984162
Nguyễn Hữu Ái Chủ tịch 3831330
Ngô Kim Tuấn Chủ tịch 3831157
Đặng Nhắn Chủ tịch 3922685 - 3921906
Trần Văn Thành Chủ tịch 3944183 - 0905.211065
Phạm Ngọc Chủ tịch 0913.466134
Đỗ Minh Chứng Trưởng BĐD 3944046
Nguyễn Thị Lượng Chủ tịch
Huỳnh Thị Liễu Hoa Trưởng ban 3944055 - 0914.044510
Hồ Văn Nên Trưởng ban 3940210
Võ Tấn Phụng Trưởng ban K80/44 Lê hữu Trác

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT