Tìm kiếm
 

Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Trần Hữu Thanh Đồn trưởng 3831120
Văn Đức Trường Chính trị viên 3831120
Nguyễn Công Khẩn Đồn phó - trinh sát 3500299
Phan Minh Mẫn Trưởng Công an quận 3844599
Trần Tiến Dũng Phó trưởng Công an quận 3844599
Trần Xuân Nam Phó trưởng Công an quận 3934483
Võ Công Thời Phó trưởng Công an quận 3844995
Đặng Công Tới Phó Trưởng Công an 3984510
Trần Quanh Chánh Chỉ huy trưởng 0985000082
Phạm Văn Tám Chính trị viên 3931479
Trần Văn Trung Phó CHT - TMT 393175
Trần Văn Sơn Phó CHT-Động viên tuyển quân 3932477
Phùng Anh Dũng Chánh án 3946023
Võ Thị Hòa Phó Chánh án 3946023
Nguyễn Đức Thông Viện trưởng 3944388
Thái Hồng Sơn Phó Viện trưởng 3944037
Lưu Thu Hà Phó Viện trưởng 3944037
Trần Thắng Hạt trưởng 3831108
Nguyễn Văn Dũng Phó Hạt trưởng 3831108
Trần Văn Bằng Giám đốc 3944888
Nguyễn Thị Thanh Tùng Phó Giám đốc 3944888
Lê Văn Hiểu Chi Cục trưởng 3844505 - 0905.462266
Lê Viết Thành Phó Chi Cục trưởng 3944593
Nguyễn Tân Giám đốc 3944456
Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Giám đốc 3944456
Nguyễn Văn Hóa Giám đốc 3944827
Đặng Tuấn Chiến Phó Giám đốc 3944456
Lê Bá Tiến Chi Cục trưởng 3944322
Dương Đình Hạng Chi Cục phó 3944322
Lê Thị Kim Liên Chi Cục phó 3944321
Lê Hồng Cương Giám đốc 2231913
Huỳnh Văn chèo Phó Giám đốc 2231913
Bùi Đỗ Quốc Huy Phó Giám đốc 2231913
... Chủ tịch 3944048
Huỳnh Đức Dũng Phó Chủ tịch 3913428 - 0905.204231
Trần Khuôn Phó Chủ tịch 3944055 - 0905.185657
Phạm Đào Chủ tịch 3936656 - 0935.463479
Huỳnh Đức Dũng Chủ tịch 3913428 - 0905.204231
Đinh Thị Tuyết Phó Chủ tịch 3936012 - 0166.7024230
Nguyễn Thị Quế Chủ tịch 3831083
Trịnh Quang Tạ Chủ tịch 3931448 - 3844191
Huỳnh Văn An Chủ tịch 3946108 - 3984162
Phạm Tấn Hàm Phó Chủ tịch 3944186 - 0935.360349
Nguyễn Hữu Ái Chủ tịch 3831330
Lê Thị Hồng Lợi Chủ tịch 3831157
Đoàn Thị Duy Phương Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Rô Chủ tịch 3922685 - 3921906
Võ Minh Diệp Phó Chủ tịch 3922685
Võ Văn Thuận Chủ tịch 3944183 - 0905.211065
Phạm Ngọc Chủ tịch 0913.466134
Mai Hồ Hải Thành Trưởng BĐD 3944046
Trần Thị Lượng Chủ tịch
Nguyễn Văn Cúc Phó Chủ tịch 0903.589237
Nguyễn Thị Kim Minh Phó Chủ tịch 0935.715914
Nguyễn Tấn Nhiếp Trưởng ban
Nguyễn Văn Đạm Phó ban 3944055 - 0914.044510
Đồng Khắc Diệt Trưởng ban 3940210
Võ Tấn Phụng Trưởng ban K80/44 Lê hữu Trác

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT