Tìm kiếm
 

Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Bùi Thị Lý Hương Phó Chủ tịch HĐND 3831205
Trần Xuân Dương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 2214205 - 0905.292.408 duongtx@danang.gov.vn
Trịnh Ngọc Linh Phó Bí thư Đảng ủy 3933315 - 0982.313176 linhtn@danang.gov.vn
Nguyễn Minh Quế Chủ tịch UBND 3831205 - 0914.113.238 quenm@danang.gov.vn
Nguyễn Ngọc Sơn Phó Chủ tịch 3984268 - 0914.113.238 sonnn3@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Biên Phó Chủ tịch 3986092 - 0986.885728 biennt@danang.gov.vn
Trần Quốc Hương Chủ tịch UBMT 3986093 - 0983.200.115 huongtq@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Tri Trưởng CAP 3831204 - 0902.530.136
Phạm Hồng Dũng Phường Đội trưởng 3984744 - 01688.495.454 dungph1@danang.gov.vn
Dương Đinh Minh Phó Chủ tịch HĐND 3831203
Nguyễn Văn Ngọc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 3933388
Nguyễn Bá An Chủ tịch UBND 3831203
Hồ Thanh Quyền Phó Bí thư Đảng ủy 0988.133357 quyenht@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Vương Phó Chủ tịch 3831203
Hồ Văn Thức Chủ tịch UBMT 3945359
  Trưởng CAP 3831202
Trần Văn Trúc Phường Đội trưởng 3944522 - 0914.112.632
Nguyễn Xuân Trinh Phó Chủ tịch HĐND 0986 418 345
Trần Văn Hùng Chủ tịch UBND 3933328 - 0913466912
Ngô Xuân Hùng Thường trực Đảng ủy 3933328 - 0905.167.814
Phan Thị Nữ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0905.737.978
Nguyễn Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch UBND 3.831142 - 0905542637
Lê Bá Công Chủ tịch UBMT 3936656 - 0905117234
Trần Văn Trung Trưởng CAP 3831143 - 0905.164.292
Trần Thanh Hường Phường Đội trưởng 3831142 - 0905148949
Nguyễn Văn Hữu Phó Chủ tịch UBND 3831142 - 0983440949
Nguyễn Hữu Nam Bí thư Đảng ủy 3932871
Đàm Văn Trang Phó Bí thư Đảng ủy 3932871
Đặng Thị Phúc Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND 3932871
Lê Thị Nam Thanh Phó Chủ tịch UBND 3831179 namnh1@danang.gov.vn
Phạm Minh Hùng Chủ tịch 0989.446.001 hungpm@danang.gov.vn
Lê Thanh Thúy Phó Chủ tịch 3831179
Nguyễn Ngọc Dũng Chủ tịch UBMT 3942480 - 0905.660.451
Võ Văn Sỹ Trưởng CAP 3211747 - 0913.469.666
Trần Đăng Ninh Phường Đội trưởng 3940801 - 0913.419.181 ninhtd@danang.gov.vn
Phan Thùy Dung Phó Chủ tịch HĐND 3831138
Nguyễn Huy Bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 3910899 - 0935.865647
Lê Thị Hồng Liên Thường trực Đảng ủy 3910899
Hồ Tấn Phước Phó Chủ tịch UBND 3831138
Đỗ Thị Minh Hương Chủ tịch UBND 0902.148.501 hdtm@danang.gov.vn
Đặng Ngọc Tài Phó Chủ tịch 0905107.402 taidn@danang.gov.vn
Lê Thị Quang Huy Chủ tịch UBMT 3910973
Đồng Phước Đức Trưởng CAP 3831139 - 3831139
Phạm Trọng Khương Phường Đội trưởng 3916323 - 0905.147.812
Đặng Đình Hưởng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 3215832
Mai Thanh Bình Phó Bí thư Đảng ủy 3910365
Nguyễn Lâm Hà Chủ tịch UBND 3215830 - 0913.484.996 hanl@danang.gov.vn
Nguyễn Trần Bang Phó Chủ tịch
Phạm Thế Hải Phó Chủ tịch 3911466
Lê Văn Lai Chủ tịch UBMT 3215831 - 0905.276.272
Nguyễn Tiến Hoàng Trưởng CAP 3831124 - 0905.116.953
Phạm Hường Phường Đội trưởng 3912400 - 0905.026.646 huongp1@danang.gov.vn
Dương Thanh Hà Bí thư Đảng ủy 0905.879126
Võ Đình Công Chủ tịch UBND 0913.473875
Lê Thị Bích Thuận Phó bí thư Đảng ủy', Chủ tịch HĐND 3831110 - 0905.431.415 thuanltb@danang.gov.vn
Lê Thị Kim Thương Phó Chủ tịch 3831110
Phạm Hùng Châu Chủ tịch UBMT 392304 - 0904.750.156 chauph@danang.gov.vn
Hồ Vạn Trưởng CAP 3831117 - 0904.724.351
Lê Tấn Thanh Phó Chủ tịch UBND 3921637 - 0946.000.114 thanhlt4@danang.gov.vn

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT