Tìm kiếm
 

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư... 09/01/2020

Từ 21/01/2020: Lưu thông một chiều đường Trưng Nữ Vương 07/01/2020

Ra mắt “Sổ tay tuyên truyền văn hóa văn minh đô thị” 13/12/2019

Đà Nẵng ban hành Kế hoạch công tác Thanh niên năm 2020 11/12/2019

Đà Nẵng ban hành chính sách khen thưởng đối với cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trậ... 11/12/2019

Thông tư mới quy định về Kỷ niệm chương ngành Nội vụ 10/12/2019

Đẩy mạnh hơn nữa công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ 28/11/2019

Đà Nẵng ban hành Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2020 22/11/2019

UBND quận Sơn Trà thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động... 21/11/2019

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019 07/11/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT