Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư Dự án, hạng mục đầu tư

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Cải tạo mương thoát nước, vỉa hè, thảm nhựa đường An Trung Đông
Mục tiêu
Lĩnh vực Cơ sở hạ tầng
Loại dự án
Kinh phí 37666000
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 01/10/2021
Ngày kết thúc 31/12/2021
Loại hình tài trợ
Nhà tài trợ
Tình trạng Đã hoàn tất
Quay lại

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT